MIEJSCOWNIK – LOCATIVE

 In Gramatyka

CZASOWNIKI: MÓWIĆ , ROZMAWIAĆ, MYŚLEĆ, MARZYĆ, PAMIĘTAĆ

VERBS: TO TALK, TO CHAT/SPEAK, TO THINK, TO DREAM, TO REMEMBER

Marzę o wakacjach. – I dream about holiday.
Właśnie rozmawialiśmy o nowej kanapie. – We just talked about a new sofa.
Pamiętaj o maśle. – Remember about butter.

OKREŚLENIE CZASU – EXPRESSION OF TIME

Mam spotkanie o siedemnastej. – I have a meeting at 5pm (lit. at 17th hour).
Film zaczyna się dwudziestej pierwszej. – Films starts at 9pm (lit. at 21st hour).
Mój tata często wstaje o świcie. – My dad often gets up at dawn.

PRZYIMKI: W/NA/PRZY/PO/O

PREPOSITIONS: IN/AT (IN TERMS OF PLACE)/NEXT TO/AT (IN TERMS OF TIME)

Pracuję w szkole. – I work in a school
Wczoraj cały dzień przesiedziałam w ogrodzie. – Yesterday I was sitting down in a garden all day.
Pojedziemy po obiedzie. – We will go after dinner.
Ruszamy zaraz po śniadaniu. – We will start (in terms of journey) right after breakfast.
Nie słyszę cię, jestem na stadionie. – I can’t hear you, I’m at the stadium.
Właśnie jestem na basenie. – I’m just at the pool.
Czekam na ciebie przy kościele. – I’m waiting for you next to the church.
Stoję przy sklepie spożywczym. – I’m standing next to the grocery shop.

Recent Posts

Leave a Comment

eighteen + five =